تفنگ حرارتی صنعتی تایوانی

تفنگ حرارتی صنعتی نوعی تفنگ صنعتی است که به همراه چسب های حرارتی استفاده می شود. برای استفاده از چسب حرارتی باید آن را روی تفنگ حرارتی قرار دهید و قطعات را به یکدیگر بچسبانید.

 

ویژگی ها:

کاربرد ها:

 

راهنمای مصرف :

 

 

 

66347750-021